Politica-utilizare-cookie - Rochii de mireasa - PrincessBrides

Du-te la conținut
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Conform Regulamentul U.E. nr. 679/ 27.04.2016, aplicabil pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 25 Mai 2018, persoanelor fizice ale caror date sunt prelucrate le sunt garantate dreptul de acces la acestea, de rectificare sau stergere a acestor date, de restrictionare a prelucrarii datelor, de a se opune prelucrarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor precum si dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment.

PRINCESSBRIDES prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de persoane fizice (CLIENTI) in conformitate cu dispozitiile legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal din Romania, prelucrarea fiind intr-un scop legitim, contractual, de gestiune economica-financiara si administrativa.

PRINCESSBRIDES ia toate masurile necesare pentru a pastra toate informatiile personale in conditii de siguranta si confidentialitate.

Scopul colectarii datelor il reprezinta:
– derularea si executarea contractului de prestari servicii incheiat intre PRINCESSBRIDES si CLIENT, inclusiv date colectate si prelucrate in etapele premergatoare incheierii contractului;
– solicitarea primita referitor la informatii pe care PRINCESSBRIDES trebuie sa le ofere (ex. onorarea cererilor/intrebarilor clientilor, etc);
– marketing, reclama, publicitate – trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice, numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul in acest sens;
– colectarea legitima, de gestiune economica-financiara si administrative (ex : procesarea platilor effectuate pentru produsele si serviciilor oferite. PRINCESSBRIDES colecteaza doar acele date care sunt necesare pentru incheierea si executarea in bune conditii a contractelor de prestari servicii (evaluare si informare, verificare, onorare comenzi, procesare plati, etc) sau in urma unei solicitari de informatii (ex. solicitare informatii privind statusul unei comenzi)

Date personale reprezinta:
– orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila;
– include toate informatiile care fac referire la un element de identificare (ex. nume si prenume; data si locul nasterii; cod numeric personal; serie si numar buletin; cetatenie, semnatura; telefon; email; loc de munca, profesie, etc).

Stocarea datelor include:
1. Stocarea si prelucrarea de date care nu au caracter personal
In situatia in care este accesat site-ul PRINCESSBRIDES, www.PRINCESSBRIDES.ro, browser-ul de internet transmite automat date (ex. adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, data si ora accesarii, fisierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, etc.) catre serverul PRINCESSBRIDES, pe baza unor setari tehnice. Aceste date sunt colectate si utilizate exclusiv in scop statistic si in scop de analiza, pentru imbunatatirea serviciilor oferite.
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP) pot fi, in anumite circumstante, date cu caracter personal si vor fi tratate ca atare.

2. Stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal (ex. nume, prenume; adresa de email; telefon; locul de munca si profesia, etc.) sunt stocate si prelucrate de catre noi numai in cazul in care sunt necesare pentru derularea si executarea contractului de prestari servicii incheiat intre PRINCESSBRIDES si CLIENT (persoana fizica in cauza sau organizatia/persoana juridica pe care o reprezinta), inclusiv date colectate si prelucrate in etapele premergatoare incheierii contractului (ex. cererea de oferta, fisa client).

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor primite. Dupa finalizarea derularii contractului, datele personale sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale, urmand ca dupa expirarea acestor termene datele respective sa fie sterse. Aceasta regula nu este valabila in cazul in care exista un consimtamant pentru utilizarea mai departe a datelor personale.

UTILIZAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRINCESSBRIDES colecteaza si proceseaza date personale intr-o maniera legala, corecta si transparenta. Toate datele personale sunt confidentiale si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara si sunt distribuite persoanelor terte (ex. Directia Regionala Vamala Bucuresti, firma de curierat, etc.) doar in situatia in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform contractelor incheiate. Accesul la datele personale este limitat personalului PRINCESSBRIDES si colaboratorilor/ partenerilor/ autoritatilor care detin autorizatia necesara si nevoia clar definita pentru utilizarea acestor date. PRINCESSBRIDES proceseaza datele in mod sigur si mentine masuri adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat.

CONFIDENTIALITATEA DATELOR :
PRINCESSBRIDES pastreaza confidentialitatea asupra tuturor informatiilor obtinute sau create in cursul activitatilor ce fac obiectul contractului cu clientul (evaluare si analiza, informare, instruire, etc) si care sunt necesare pentru desfasurarea procesului contractat. In situatia in care ii este solicitat de catre o terta parte,

În cazul în care clientul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, PRINCESSBRIDES va putea comunica aceste date către terți.

Ca regulă, PRINCESSBRIDES nu va comunica datele personale ale clientului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul clientului în acest sens.

PRINCESSBRIDES poate însă comunica datele personale ale clientului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:

Furnizori de servicii: PRINCESSBRIDES poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenorii care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de administrare a mijloacelor și a serviciilor puse la dispoziția clientului. PRINCESSBRIDES solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințe specifice de securitate referitoare la datele personale ale Clientului.
Consultanți sau parteneri externi PRINCESSBRIDES care oferă asistență societății (de ex. avocați, agenții de recuperare creanțe)
Autorități publice: PRINCESSBRIDES poate comunica datele clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități
Atat angajatii, cat si colaboratorii PRINCESSBRIDES ce lucreaza in numele PRINCESSBRIDES si sunt contractati conform unui contract de prestari servicii semneaza angajamente de confidentialitate si vor respecta Regulamentul U.E. nr. 679/ 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea, consultarea, divulgarea, transmiterea, restrictionarea, stergerea, distrugerea).

Informare si acces la date cu caracter personal:
Toti clientii PRINCESSBRIDES au urmatoarele drepturi:
– dreptul de informare si de acces la datele proprii;
– dreptul de rectificare a datelor inexacte sau completare a datelor proprii;
– dreptul de stergere a datelor, in situatia in care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, prelucrarea nu este legala sau alte cazuri prevazute de Regulament;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii, in situatia in care este contestata exactitatea datelor, precum si alte cazuri prevazute de lege;
– dreptul de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor;
– dreptul de portabilitate a datelor;
– dreptul de opozitie de prelucrare a datelor;
– dreptul de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
– dreptul de retragere a consimtamantului, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Toti clientii PRINCESSBRIDES isi pot exercita drepturile mai sus mentionate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa de email office@princessbrides.ro sau prin posta la adresa PRINCESSBRIDES din Strada Cupolei 5B, București.

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale clientilor săi conform celor menționate mai sus, PRINCESSBRIDES va obține acordul expres al acestora pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. In acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către PRINCESSBRIDES, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către PRINCESSBRIDES în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către PRINCESSBRIDES, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către PRINCESSBRIDES conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.
Înapoi la cuprins